Oferta

Nasze usługi

Czyszczenie hydrodynamiczne

Pigging

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Serwis katalizatorów

Hydrodynamiczne kucie i cięcie konstrukcji żelbetowych

Próżniowy załadunek i transport cieczy oraz towarów sypkich

Zabezpieczenia antykorozyjne

 

Naprawy i remonty konstrukcji betonowych

Inspekcja TV rurociągów

Czyszczenie suchym lodem

 

Czyszczenie chemiczne

Odkurzanie przemysłowe

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY-PETROCHEMICZNY

Czyszczenie hydrodynamiczne (ciśnienie robocze od 200 – 3000 bar)

• rurociągi przesyłowe
• zbiorniki magazynowe
• reaktory
• wymienniki ciepła
• aparaty, mieszalniki
• kotły energetyczne
• kanały spalin
• kominy
• odkoksowywanie rurociągów i pieców, (pigging)
• odbiór i transport odpadów niebezpiecznych powstałych po czyszczeniu
• inspekcja TV

WOD – KAN

Czyszczenie metodą bezwykopową w technologii niskociśnieniowych tłoków poliuretanowych.

• instalacje wodociągowe
• instalacje kanalizacyjne
• inspekcja TV

Czyszczenie hydrodynamiczne (ciśnienie robocze od 200 – 3000 bar)

• zamknięte komory fermentacyjne (fermentery)
• reaktory biologiczne
• piaskowniki
• osadniki
• kanały ściekowe
• zbiorniki końcowe
• odbiór i transport odpadów powstałych po czyszczeniu
• odpompowywanie osadów biologicznych

BUDOWNICTWO

Hydrodynamiczne kucie i cięcie konstrukcji żelbetowych

• obiekty inżynierii lądowej
• wiadukty drogowe
• fundamenty turbinowe
• chłodnie kominowe
• zapory, śluzy
• kominy

Naprawy i remonty konstrukcji żelbetowych

• zabezpieczenia chemoodporne PCC
• reprofilacja
• hydrofobizacja
• izolacja
• iniekcja uszczelniająca
• naprawa dylatacji
• aplikacja natryskowa materiałów

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
czyszczenie powierzchni metodą hydrodynamiczną
czyszczenie powierzchni metodą strumieniowo – ścierną
aplikacja zestawów malarskich- natrysk bezpowietrzny

• mosty drogowe, kolejowe
• zbiorniki magazynowe (powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne)
• kominy
• estakady przemysłowe
• jednostki pływające

ŚRODOWISKO MORSKIE, PORTY, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, OFFSHORE

Czyszczenie instalacji przemysłowych
• czyszczenie aparatów i urządzeń technologicznych – metodą hydrodynamiczną
• czyszczenie rurociągów przesyłowych, podmorskich – metodą piggingu